ĐẢNG BỘ TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ TĨNH

 

Đảng bộ trường THPT Chuyên Hà Tĩnh trực thuộc Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Hà Tĩnh. Hiện nay đảng bộ có 70 đảng viên trên tổng số 92 cán bộ, giáo viên của nhà trường. Đảng bộ có 4 chi bộ trực thuộc là Chi bộ Toán – Tin; Chi bộ Văn – Sử – Địa – GDCD; Chi bộ Lý – Ngoại ngữ – Hành chính và Chi bộ Hóa – Sinh – Thể.

 

I. Ban chấp hành Đảng bộ trường nhiệm kỳ 2015 – 2020

1

Đồng chí Nguyễn Công Hoàn

Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng nhà trường
2

Đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Bình

Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Hiệu trưởng
3

Đồng chí Phan Khắc Nghệ

Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ Hóa – Sinh – Thể, Phó Hiệu trưởng
4

Đồng chí Lê Phi Hùng

Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ Toán – Tin, Phó Hiệu trưởng
5

Đồng chí Nguyễn Đình Giáp

Đảng ủy viên,Chủ tịch Công đoàn
6

Đồng chí Nguyễn Thị Mai Hương

Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ Văn – Sử – Địa – GDCD, Tổ trưởng tổ Sử – GDCD
7

Đồng chí Lê Hữu Khuyến

Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ Lý – Ngoại ngữ – Hành chính, Tổ trưởng tổ Ngoại ngữ

II. Ban chấp hành các Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020

  1. Chi bộ Toán – Tin
1Đồng chí Lê Phi HùngBí thư Chi bộ
2Đồng chí Nguyễn Duy DũngPhó Bí thư Chi bộ
3Đồng chí Lê Thị HòaChi ủy viên
  1. Chi bộ Văn – Sử – Địa – GDCD
1Đồng chí Nguyễn Thị Mai HươngBí thư Chi bộ
2Đồng chí Nguyễn Trọng ĐứcPhó Bí thư Chi bộ
3Đồng chí Nguyễn Quốc LậpChi ủy viên
  1. Chi bộ Lý – Ngoại ngữ – Hành chính
1Đồng chí Lê Hữu KhuyếnBí thư Chi bộ
2Đồng chí Lê Mạnh CườngPhó Bí thư Chi bộ
3Đồng chí Võ Thị Kim ChungChi ủy viên
  1. Chi bộ Hóa – Sinh – Thể
1Đồng chí Phan Khắc NghệBí thư Chi bộ
2Đồng chí Trần Mạnh HùngPhó Bí thư Chi bộ
3Đồng chí Nguyễn Văn ThọChi ủy viên

III. Ban chấp hành các Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2017

  1. Chi bộ Toán – Tin
1Đồng chí Lê Phi HùngBí thư Chi bộ
2Đồng chí Nguyễn Duy DũngPhó Bí thư Chi bộ
3Đồng chí Lê Thị HòaChi ủy viên
  1. Chi bộ Văn – Sử – Địa – GDCD
1Đồng chí Nguyễn Thị Mai HươngBí thư Chi bộ
2Đồng chí Nguyễn Trọng ĐứcPhó Bí thư Chi bộ
3Đồng chí Trần Thị LamChi ủy viên
  1. Chi bộ Lý – Ngoại ngữ – Hành chính
1Đồng chí Lê Hữu KhuyếnBí thư Chi bộ
2Đồng chí Lê Mạnh CườngPhó Bí thư Chi bộ
3Đồng chí Võ Thị Kim ChungChi ủy viên
  1. Chi bộ Hóa – Sinh – Thể
1Đồng chí Phan Khắc NghệBí thư Chi bộ
2Đồng chí Nguyễn Quốc NamPhó Bí thư Chi bộ
3Đồng chí Trần Mạnh HùngChi ủy viên