BCH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ TĨNH

Nhiệm kỳ 2017 – 2022

 

Họ và tên: Nguyễn Đình Giáp
 

Ngày sinh: 10/02/1973

Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn

Số điện thoại: 0989655393

Email: dinhgiapcht@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Quốc Lập

 

Ngày sinh: 28-06-1981

Chức vụ: Phó Chủ tịch Công đoàn

Số điện thoại: 0904787275

Email:   nguyenquoclapht@gmail.com

Họ và tên: Trần Việt Hùng

 

Ngày sinh: 05-05-1980

Chức vụ: UV BCH Công đoàn, Chủ nhiệm UB Kiểm tra

Số điện thoại: 0983036697

Email: viethung14lyvinh@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Thị Kiều Linh

 

Ngày sinh: 10/04/1980

Chức vụ: UV BCH Công đoàn – Trưởng Ban nữ công

Số điện thoại: 0916907824

Email: nguyenkieulinh10480_nkht@yahoo.com

Họ và tên: Nguyễn Thị Vũ Ngọc

 

Ngày sinh: 15-09-1983

Chức vụ: UV BCH Công đoàn, Phó Ban nữ công

Số điện thoại: 0912733479

Email: nguyenthivungoc@gmail.com

 

UỶ BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN

NHIỆM KỲ 2017 – 2012

TTHọ và tênChức vụĐơn vị  công tác
1Trần Việt HùngUV Ban chấp hành,

 

Chủ nhiệm UBKT

Tổ Vật lý
2Trần Thanh SơnBan viênTổ Vật lý
3Trần Mạnh HùngBan viênTổ Sinh học

BAN NỮ CÔNG TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ TĨNH

NHIỆM KỲ 2017 – 2022

TTHọ và tênChức vụĐơn vị công tác
1Nguyễn Thị Kiều LinhTrưởng banTổ Ngoại ngữ
2Nguyễn Thị Vũ NgọcPhó banTổ Sử – GDCD
3Võ Thị Kim ChungUỷ viênTổ Hành chính
4Nguyễn Thị LươngUỷ viênTổ Toán
5Trương Thị ThanhUỷ viênTổ Văn học
6Đinh Thị Lam HươngUỷ viênTổ Hoá
7Trần Thị Tố UyênUỷ viênTổ Địa
8Nguyễn Thị Minh NguyệtUỷ viênTổ Tin
9Trần Thị Ái HuếUỷ viênTổ Sinh

TỔ TRƯỞNG CÔNG ĐOÀN CÁC TỔ

NHIỆM KỲ 2017 – 2019

TTHọ và tênChuyên mônTổ công đoàn
1Nguyễn Thị Kiều LinhGiáo viên PhápTT Tổ Ngoại ngữ
2Trần Thị Ái HuếTTCM SinhTT Tổ Sinh học
3Trần Việt HùngGiáo viên LýTT Tổ Vật lý
4Võ Thị Kim ChungHành chínhTT Tổ Hành chính
5Nguyễn Thị LươngGiáo viên ToánTT Tổ Toán học
6Trương Thị ThanhGiáo viên VănTT Tổ Văn học
7Nguyễn Ngọc NgàGiáo viên QPTT Tổ TD-GDQP
8Đinh Thị Lam HươngGiáo viên HóaTT Tổ Hoá học
9Trần Thị Tố UyênTPCM ĐịaTT Tổ Địa lý
10Nguyễn Thị Minh NguyệtGiáo viên TinTT Tổ Tin học
11Nguyễn Thị Vũ NgọcGiáo viên SửTT Tổ Sử – GD