TẢN MẠN THỜI COVID

 

Cuộc sống đang độ yên bình

                                  Bỗng đâu Vũ Hán tày đình gây ra

                                           Cái con covid thây ma

                                  Đến đâu nó cũng hại ta hại người

                                         Hơn hai năm loài người hứng chịu

                                  Chết chóc đau thương từ Á đến Âu        

                                        Nền kinh tế lún sâu vì covid

                                  Tình người ít được giao lưu

                                         Nhà hàng quán nhậu đìu hiu   

                                  Vì con covid sớm chiều nhởn nhơ

                                        Mọi người hãy chớ thờ ơ

                                 Khẩu trang, khử khuẩn sớm trưa hãy dùng

                                       Vì covid học đường ngừng trễ

                                Trẻ không đến trường cô giáo ngẩn

                                      Sẽ không biết đến bao giờ

                                Cuộc sống trở lại sớm trưa như thường

                                      Trẻ đến lớp, cô đến trường

                                 Nềm vui lại nở tình thương dạt dào

 

 

Do dịch  Covid trẻ không đến lớp nhưng các cô vẫn đến xây dựng môi trường ngoài

 

Thành quả của các cô trường mn Xuân Phổ sau đợt xây dựng môi trường ngoài  

 

 

Nghỉ dịch ở nhà nhưng cháu Hà Giang lớp MG tuổi B vẫn học bài theo sự hướng dẫn của cô qua nhóm zalo lớp

 

 

Cháu Gia Hân  học bài theo sự hướng dẫn của cô qua nhóm zalo lớp

v