TỔ CHỨC CHUYÊN ĐỀ CẤP TRƯỜNG

        Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của phòng GD&ĐT huyện  Nghi Xuân. Thực hiện kế hoạch chuyên đề của trường Mầm Non Xuân Phổ  năm học 2022- 2023

       Sáng ngày 10/08/2022 trường Mầm non Xuân Phổ  tổ chức thành công chuyên đề cấp trường với nhiều nội dung trọng tập phục vụ cho năm học 2022-2023

        Mở đầu chuyên đề là bài "Lựa chọn sử dụng các trang thiết bị dạy học, đồ dùng đồ chơi phù hợp cho các độ tuổi." Do cô Đinh Thị Liệu tổ trường chuyên môn thực hiện.

Tiếp theo là các bài chuyên đề: "Các giải pháp tăng cường tỷ lệ chuyên cần ở các nhóm lớp" do Cô Trần Thị Bích Diệp phụ trách.

Chuyên Đề: "Lựa chọn các hoạt động đưa vào dạy học ở các phòng chức năng". "Tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học". Do cô Nguyễn Thị Ái Linh Phó hiệu trưởng phụ trách.

Và cuối cùng là bài chuyên đề "Xây dựng thực đơn cho từng độ tuổi, trẻ bị suy dinh dưỡng" Do cô Lê Thị Hường Phó Hiệu Trưởng Phụ trách.

         Chuyên đề tạo cơ hội cho giáo viên trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm về tổ chức hoạt động giáo dục tại trường và những thuận lợi và khó khăn đang còn vướng mắc trong năm học trước , để tìm ra các biện pháp hữu hiệu để đưa vào áp dụng cho năm học mới.

Chuyên đề cũng tạo điều kiện cho đội ngũ giáo viên trong trường  được giao lưu, học hỏi, rút kinh nghiệm về chuyên môn, giúp cho giáo viên có cơ hội tự bồi dưỡng chuyên môn cho bản thân. Sự thành công của chuyên đề giúp cho đội ngũ giáo viên trong trường tự tin và chủ động, sáng tạo hơn trong công tác chuyên môn.

               Tin tưởng rằng chuyên đề sẽ được triển khai rộng rãi tại các  nhóm, lớp trong trường với nhiều lĩnh vực khác nhau, để chất lượng giáo dục trong trường, ngày một đáp ứng được yêu cầu đổi mới, theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm và tiến tới xây dựng hoàn thiện trường mầm non hạnh phúc.