RÈN TÍNH TỰ LẬP CHO TRẺ THÔNG QUA KỸ NĂNG TỰ PHỤC VỤ

       Hiện nay, khi xã hội phát triển thực trạng trẻ thiếu kiến thức về kỹ năng sống ngày càng tăng, đặc biệt là kỹ năng tự phục vụ bản thân.

     Có nhiều trẻ sống khép mình, ích kỷ, chỉ biết nhận mà không biết cho đi, không biết chia sẻ với mọi người. Trẻ hoàn toàn thiếu sự sáng tạo và luôn được bố mẹ bao bọc, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào ba mẹ hoặc những người xung quanh.

     Chính vì vậy, việc rèn luyện kỹ năng tự phục vụ bản thân của trẻ mầm non sẽ giúp trẻ có thêm kiến thức và cải thiện được tính cách ngày một tốt hơn.

     Nhận thức được tầm quan trọng như vậy tại lớp 3 tuổi A trường mầm non xuân phổ chúng tôi luôn chú trọng đến việc rèn kỹ năng tự phục vụ cho trẻ ngay từ bé giúp trẻ có thói quen và các kỹ năng tốt nhất. Từ những việc làm đó đã hình thành dần cho trẻ thói quen biết tự lập làm việc để tự phục vụ cho bản thân hàng ngày.

        Sau đây là một số hình ảnh rèn kỹ năng tự phục vụ cho trẻ tại lớp 3 tuổi A

Hình ảnh trẻ đang đi tất chân

Hình ảnh trẻ đang mặc áo ấm

Hình ảnh trẻ đang đi dày  

                                                                                                             Tin và ảnh: Lê Thị Hằng