Ngày 22/12 hàng năm là ngày hội truyền thống của cả dân tộc, ghi nhận và tôn vinh những đóng góp to lớn của Quân đội trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Cách đây 77 năm, ngày 22/12/1944, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tổ chức tiền thân của quân đội nhân dân Việt Nam được thành lập. Sự ra đời của Quân đội ta là một sự kiện lịch sử trọng đại của cách mạng Việt Nam. Lần đầu tiên trong lịch sử, giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam có một Quân đội kiểu mới do Đảng cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, giáo dục, rèn luyện; một Quân đội của dân, do dân, vì dân, mang bản chất giai cấp công nhân; chiến đấu vì độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội, vì tự do, hạnh phúc của nhân dân.

Quân đội nhân dân Việt Nam là lực lượng nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, được Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, thành lập, giáo dục và rèn luyện. Đã 77 năm qua của chặng đường lịch sử, trải qua quá trình xây dựng, phát triển, quân đội nhân dân Việt Nam đã kế thừa và phát huy truyền thống cũng như kinh nghiệm đấu tranh của dân tộc, vừa chiến đấu vừa kiến thiết, ngày càng phát triển và không ngừng trưởng thành cho đến ngày hôm nay.

Nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam lớp 5 tuổi A cũng hưởng ứng và diễn tập làm các chú bộ đội nhí, vui văn nghệ, làm những món quà tặng cho các chú bộ đội nhân dịp ngày lễ 

Cô trò cùng làm chiến sỹ

 

 

Không chỉ làm những chiến sỹ nhí mà các bạn nhỏ còn làm những món quà như bưu thiếp, kết cúc áo, bông xù màu thành bông hoa, vẽ mũ tặng, làm bưu thiếp tặng chú bộ đội

                                               Trẻ dùng cúc áo kết thành bông hoa để tặng chú bộ đội

             Trẻ vẽ mũ tặng chú bộ đội

Trẻ làm thiệp tặng chú bộ đội

Ngoài làm chiến sỹ nhí, làm quà thì các em lớp 5 tuổi A còn múa hát văn nghệ chào mừng ngày lễ và tặng các chú bộ đội.

Cô trò 5 tuổi A múa em thích làm chú bộ đội

 

                                                                                               Tác giả: Nguyễn Thị Hoài Thu