• maidinh25d9eb1fb4bf89
 • maidinh45d9eb1fb1c955
 • 40084281_149291605994572_8132976752042442752_n60
 • 69894528_2252921498170837_92365d9fffb882dd3
 • 70787199_375926839997713_273035d9fffc846c64
 • 40242555_149286482661751_139415da00047a9dd5
 • 70150581_2266605123469141_49085da001676bbdc
 • 90006622_520863428837386_2496132789393424384_n_29269bfc83
 • 72293895_2318226374973682_63435da3ec8de6eff
 • 90056842_520863312170731_5098518839147102208_n_eff1dfa37c
 • 70498431_1105259556333996_44705da3edb29090e
 • 90228539_520863235504072_6177761734569230336_n_7412b7c158
 • 90920445_520863495504046_2722495347057229824_n_f26f4c7490
 • 72169975_2318225784973741_10015da3ecb7b372a
 • 71066804_2362817450627426_86215da3e4441519e
 • IMG-3613_8672fcc881
 • Mai_dinh5d9eb1fb89eba
Tin tức mới nhất
HƯỚNG DẪN XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP LỚP 9( NĂM HỌC 2020-2021) (06/05/2021)Mới
THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHẾ THỰC HIỆN CÔNG KHAI ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN (19/04/2021)Mới
THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỪ 11/05/2020 (08/05/2020)Mới
DANH SÁCH CHIA CA HỌC CỦA HỌC SINH (01/05/2020)Mới
Thống kê
Hôm nay : 5
Tháng 11 : 179
Tháng trước : 341
Năm 2022 : 450.532