UBND HUYỆN SÓC SƠN

TRƯỜNG MN XUÂN GIANG

 

Số …./TB-MNXG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc

 

Xuân Giang, ngày … tháng 7 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký tuyển sinh năm học 2021 - 2022

Thực hiện kế hoạch số 168/KH-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Phòng GD&ĐT huyện Sóc Sơn về việc hướng dẫn và triển khai công tác tuyển sinh vào các trường Mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2020 – 2021;

Căn cứ kế hoạch tuyển sinh năm học 2021 – 2022 của trường Mầm non Xuân Giang;

Trường Mầm non Xuân Giang xin thông báo tới các bậc phụ huynh trong toàn xã về kế hoạch tuyển sinh năm học 2021 – 2022 như sau:

1. Đối tượng tuyển sinh:

- Trẻ nhà trẻ sinh từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019;

- Trẻ mẫu giáo sinh từ 01/01/2016 đến ngày 31/12/2018;

- Tất cả các trẻ trong độ tuổi trên có hộ khẩu thường trú, tạm trú trên địa bàn xã Xuân Giang.

2. Chỉ tiêu tuyển sinh: 181 trẻ.

Trong đó:

Trẻ nhà trẻ (sinh năm 2019): 50 trẻ.

Trẻ mẫu giáo bé (sinh năm 2018): 70 trẻ.

Trẻ mẫu giáo nh(sinh năm 2017): 46 trẻ

Trẻ mẫu giáo lớn (sinh năm 2016): 15 trẻ

3. Thời gian tuyển sinh:

3.1. Tuyển sinh trực tuyến:

- Trẻ 5 tuổi sinh năm 2016 đăng ký tuyển sinh từ ngày 15/7/2021 đến ngày 17/7/2021;

- Phụ huynh học sinh đăng ký trực tuyến qua Internet tại nhà vào địa chỉ: http://tsdaucap.hanoi.gov.vn/ (hoặc cha mẹ học sinh đến tại trường gặp cán bộ tuyển sinh làm giúp).

Các bước tiến hành:

Bước 1. Chuẩn bị máy tính (điện thoại thông minh) có kết nối internet.

Bước 2. Truy cập https://tsdaucap.hanoi.gov.vn/

Bước 3. Chọn mục “đăng ký tuyển sinh”.

Bước 4. Xuất hiện hộp thoại chọn “kỳ tuyển sinh” - chọn “đăng ký tuyển sinh”.

Bước 5. Nhập đầy đủ thông tin trong “phiếu thông tin học sinh” và “gửi đăng ký”.  

Bước 6. Xuất hiện hộp thoại “xác nhận lại thông tin” chọn “gửi đăng ký” và “đồng ý”.

Bước 7. Ghi lại mã định danh ở phiếu thông tin học sinh (để phục vụ cho tra cứu kết quả).

Bước 8. Chọn “xuất phiếu thông tin” và “in phiếu” (phiếu đăng ký dự tuyển).

3.2. Tuyển sinh trực tiếp:

* Đối với trẻ đúng tuyến:

- Thời gian: Từ ngày 23/7/2021 đến ngày 28/7/2021.

- Buổi sáng: Từ 7h30 phút đến 10h30 phút.

- Buổi chiều: Từ 14h30 phút đến 17h00 phút.

* Đối với trẻ trái tuyến:

- Thời gian tuyển sinh từ ngày 30/7/2021 đến khi nào đủ chỉ tiêu tuyển sinh của nhà trường.

4. Hồ sơ dự tuyển:

1. Phiếu tuyển sinh (theo mẫu của nhà trường).

2. Bản sao giấy khai sinh (kèm theo bản chính để đối chiếu).

3. Chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước của cả bố và mẹ (để lấy số ghi vào phiếu).

4. Bản phôtô sổ hộ khẩu (không cần công chứng) và kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an huyện hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an cấp xã, thị trấn đối với học sinh có hộ khẩu thường trú ngoài huyện;

5. Địa điểm nhận hồ sơ:

- Tại hội trường tầng II trường Mầm non Xuân Giang.

* Lưu ý: Trong tình hình dịch covid-19 diễn biến phức tạp, đề nghị các bậc phụ huynh học sinh khi đến đăng ký nhập học cho con thực hiện đúng thông điệp 5k của Bộ y tế;

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh năm học 2021 – 2022 của trường mầm non Xuân Giang. Nhà trường thông báo để các bậc phụ huynh có con trong độ tuổi trên sắp xếp công việc làm thủ tục tuyển sinh cho con đúng thời gian quy định.

     Mọi ý kiến giải đáp kính mời các bậc phụ huynh liên hệ với ban tuyển sinh của trường qua số điện thoại: 0977595606

                                           Trân trọng thông báo!

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Trần Thị Hướng