Hoạt động: Khám phá
Đề tài: Thí nghiệm "Bóng bay tự thổi"
Giáo viên: Hoàng Thị Phượng
Lứa tuổi: Mẫu giáo lớn (5-6 tuổi)
☘️ #Dừngđếntrườngnhưngkhôngngừngviệchọc!☘️
----------------------------------------------------------------------------------
🌻TRƯỜNG MẦM NON XUÂN GIANG🌻
❤️❤️❤️Nơi gửi trọn niềm tin❤️❤️❤️
🏡 Địa chỉ: Xuân Tảo - Xuân Giang - Sóc Sơn - Hà Nội.
📲 SĐT : 0243.885.1810
🌐 Website: edu.viettel.vn/hn-socson-mnxuangiang

Hoạt động: Khám phá
Đề tài: Thí nghiệm "Bóng bay tự thổi"
Giáo viên: Hoàng Thị Phượng
Lứa tuổi: Mẫu giáo lớn (5-6 tuổi)
☘️ #Dừngđếntrườngnhưngkhôngngừngviệchọc!☘️
----------------------------------------------------------------------------------
🌻TRƯỜNG MẦM NON XUÂN GIANG🌻
❤️❤️❤️Nơi gửi trọn niềm tin❤️❤️❤️
🏡 Địa chỉ: Xuân Tảo - Xuân Giang - Sóc Sơn - Hà Nội.
📲 SĐT : 0243.885.1810
🌐 Website: edu.viettel.vn/hn-socson-mnxuangiang