🏫🏫🏫#SẴNSÀNGCHÀOĐÓNCÁCBÉYÊUĐẾNTRƯỜNG 🌻🌻🌻
☘️ Sau hơn 3 tháng nghỉ học nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid -19, ngày 11/5 tới đây, các con học sinh thân yêu sẽ được trở lại trường rồi đấy.🌼
😍 Chính bởi vậy, ngay từ những ngày đầu tháng 5, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của Trường Mầm non Xuân Giang đã đến trường hàng ngày, khử khuẩn đồ dùng, đồ chơi, đồ dùng bán trú của các con, vệ sinh từng góc nhỏ trong lớp, trong trường để chào đón các con. Đảm bảo không gian h...

Xem thêm

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, thực vật, cây, giày, ngoài trời và thiên nhiên

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, thực vật và ngoài trời