TRẺ KHÔNG NGHE LỜI - NÓI SAO CHO TRẺ CHỊU NGHE?

Thực ra, mọi chuyện không hề khó khăn như vậy đâu! Thay vì những lời quát mắng, trách móc quen thuộc thì cha mẹ có thể thay đổi điệu bộ và cách nói theo hướng khác! Bí quyết dưới đây sẽ phần nào giúp đỡ cha mẹ trong trường hợp "nói khản cả giọng" mà "đâu vẫn hoàn đấy!"
-----------
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC: VỮNG KIẾN THỨC - SÁNG TƯ DUY