Trường MN Trung Giã hưởng ứng “tuần lễ học tập suốt đời” năm 2021 với chủ đề " Chuyển đổi số và cơ hội học tập suốt đời trong bối cảnh đại dịch  COVID - 19"

Thực hiện công văn 3270/SGDĐT- GDTX- CN ngày 15/9/2021 của Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội về việc tổ chức Tuần lễ học tập suốt đời năm 2021.

Thực hiện kế hoạch số 01/KH-BCD ngày 28/9/2021 của UBND huyện Sóc Sơn về việc tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021.

 Ngày 05/10/2021 tại phòng zoom, trường Mầm non Trung Giã tổ chức lễ phát động "TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI"

Theo đó tuần lễ học tập dc bắt đầu từ 1-7/10/2021. Tại buổi lễ, đc Nguyễn Thị  Lê, Hiệu trưởng nhà trường đã phát biểu khai mạc buổi lễ, đc nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc học tập đặc biệt là học trong bối cảnh dịch covid - 19.  

Cũng tại buổi lễ, đc Đào Hằng - Phó hiệu Trưởng, Chủ tịch công đoàn đã kêu gọi toàn thể cán bộ, người dân,  tích cực hưởng ứng việc ứng dụng công nghệ số trong tổ chức các hoạt động . Đồng chí cũng phát động các phong trào thi đua đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong các tổ chuyên môn, giúp nâng cao nhận thức của CBGV về vai trò của chuyển đổi số với việc học tập suốt đời nhằm bảo đảm mục tiêu “Tạm dừng đến trường không dừng việc học” của ngành Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT).  

Ngay sau buổi lễ tổ chuyên môn nhà trường đã diễn ra một số nội dung hưởng ứng lễ phát động. Dưới đây là 1 số hình ảnh của tuần lễ học tập sđ năm 2021 của nhà trường:

Nguồn: MNTG