Thực hiện Công văn sô 205/GD&ĐT ngày 12/7/2021 của phòng GDĐT Huyện Sóc Sơn về việc hoàn thành Kế hoạch năm học 2020-2021 và Tuyển sinh vào các trường mầm non lớp 1, lớp 6 năm học 2021-2022;

       Thực hiện Công văn số 215/GD&ĐT ngày 21/7/2021 của Phòng GD- ĐT Huyện Sóc Sơn về việc tuyển sinh vào các trường mầm non năm học 2021-2022 trong điều kiện phòng chống dịch Covid-19;

       Để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn Huyện Sóc Sơn Trường mầm non Trung Giã bổ sung hình thức tuyển sinh như sau:

 Phụ huynh đăng ký trực tuyến qua đường link dưới hoặc quét mã QR để đăng kí trực tuyến cho con:

Mã QR

Đường link:

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTYupsPLbuRCe7403v3hM8lIy9KDjBgqLoHRPIhxVEk0e40g/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Nguồn:MNTG