THÔNG BÁO 

CÔNG TÁC TUYỂN SINH NĂM HỌC 2020 - 2021

     Căn cứ Công văn hướng dẫn số: 122/GDĐT ngày 13 tháng 5 năm 2020 của UBND huyện Sóc Sơn về việc tuyển sinh vào các trường Mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2020– 2021 trên địa bàn huyện Sóc Sơn;

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 – 2021;

    Trường mầm non Trung Giã tuyển sinh các cháu độ tuổi mầm non trên địa bàn xã Trung Giã.

I. Quy trình về độ tuổi, hồ sơ, địa bàn tuyển sinh

1. Đối tượng tuyển sinh: Các cháu sinh năm 2015; 2016; 2017; 2018.

2. Hồ sơ và thủ tục gồm:

+ 01 Phiếu đăng ký dự tuyển ( theo mẫu)

+ 01 Bản sao giấy khai sinh ( kèm theo bản chính để đối chiếu)

+ 01 Bản phô tô bìa hộ khẩu (không cần công chứng) kèm bản chính để đối chiếu hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an huyện hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an cấp xã và chứng minh nhân dân của cả bố và mẹ.

3. Địa bàn tuyển sinh: Các thôn trong xã Trung Giã

II. Lịch tuyển sinh và chỉ tiêu tuyển sinh

1. Tuyển sinh theo hình thức trực tuyến:

- Trẻ 5 tuổi vào mầm non: Từ ngày 04/8/2020 đến ngày 06/08/2020

2. Tuyển sinh theo hình thức trực tiếp:

- Từ ngày 13/08/2020 đến ngày 15/8/2020

3. Chỉ tiêu tuyển: Tổng tuyển là 328 cháu

- Trẻ Nhà trẻ: 80 cháu

- Trẻ Mẫu giáo: MG bé: 138 cháu; MG nhỡ: 70 cháu; MG lớn: 40 cháu

Trường mầm non Trung Giã thông báo để phụ huynh đến làm thủ tục nhập học cho trẻ đúng thời gian quy định

Nguồn:MNTG