Năm học 2019 – 2020, Công đoàn ngành Giáo dục đã tập trung đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành linh hoạt, kịp thời và phù hợp. Hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động được quan tâm. Công đoàn tích cực tham mưu với chính quyền giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với cán bộ, nhà giáo, người lao động; đã vận động xây dựng các quỹ: mái ấm công đoàn, bảo trợ trẻ em, hỗ trợ khó khăn, kịp thời giúp đỡ, động viên cán bộ, nhà giáo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, gặp tai nạn rủi ro…Bên cạnh đó, nhiều công đoàn cơ sở đã sáng tạo, đổi mới nội dung hoạt động, tổ chức tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động…

Dịp này, LĐLĐ huyện Sóc Sơn tặng bằng khen cho cho 14 tập thể và cá nhân (đã có thành thích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2019 -2020)

Đồng chí: Đào Thị Hằng chủ tịch công đoàn - Hiệu phó trường mầm non Trung Giã lên nhận giấy khen

Đây chính là một vinh dự lớn lao đối với công đoàn trường nói riêng và trường mầm non Trung Giã nói chung. Cô và trò trường mầm non Trung Giã quyết tâm xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh, ươm mầm cho những chủ nhân tương lại của đất nước!

Nguồn:MNTG