Thực hiện công văn số 460/UBND- KGVX ngày 15/02/2021 của UBND Thành phố Hà Nội về việc cho học sinh, sinh viên tạm dừng đến trường nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Trường MN Trung Giã kính gửi thông báo đến quý phụ huynh học sinh:

 Học sinh toàn trường tạm dừng đến trường từ ngày 17/02/2021 đến hết ngày 28/02/2021.

 Để đảm bảo công tác phòng chống dịch nhà trường kính mong CMHS tiếp tục thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ y tế, tăng cường chăm sóc sức khoẻ cho các con tại gia đình. Trong thời gian trẻ tạm dừng đến trường, kính mong CMHS quan tâm nhiều hơn tới sức khoẻ của trẻ, thường xuyên trao đổi với giáo viên trên lớp và tiếp tục tạo điều kiện cho các con theo dõi các video bài giảng, hỗ trợ con tương tác với giáo viên học qua internet.

Kính chúc Quý phụ huynh cùng các bé Sức khoẻ- Bình an!