Trường Mầm non Trung Giã thông báo!

Căn cứ vào công văn số 336/UBND-KGVX Ngày 31/01/2021 của UBND Thành phố về việc cho học sinh, sinh viên nghỉ học nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Căn cứ vào công văn số 357/SGDĐT – CTTT của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc thông báo cho học sinh nghỉ học nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Trường MN Trung Giã thông báo các con học sinh nghỉ học từ ngày 31/01/2021 đến hết ngày 07/02/2021 để bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Trong thời gian nghỉ, Phụ huynh nhắc nhở, hướng dẫn các con thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch. CMHS thông tin kịp thời tình hình sức khoẻ của con tới GVCN, hạn chế tối đa việc đi lại, tiếp xúc...

Nguồn:MNTG