Ngày hôm nay, chúng mình hãy cùng với cô Thơm sáng tạo ra những chú chim xinh đẹp từ giấy màu nhé!

Nguồn: MNTG