Chào mừng 4️⃣0️⃣ năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022) 🎉🎉🎉

Dân vũ: “Áo dài ơi” - Thể hiện: Tập thể GV trường Mầm non Trung Giã