Sự phát triển của một đất nước luôn phụ thuộc vào sự phát triển của khoa học công nghệ. Nhất là trong thời điểm dịch covid 19 vẫn đang có những diễn biến phức tạp, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, dạy – học và kiểm tra đánh giá bằng hình thức trực tuyến đặc biệt quan trọng. Nhận thấy tầm quan trọng đó, sáng ngày 4/01/2022 Phòng GD&ĐT Quận Ba Đình đã tổ chức buổi tập huấn, hỏi đáp về chuyên đề “Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, dạy - học và kiểm tra đánh giá trực tuyến”

Thành phần tham gia buổi chuyên đề gồm Liên tịch các nhà trường MN, TH, THCS trên địa bàn quận, các Thầy Cô giáo không có giờ dạy và quan tâm tới việc ứng dụng công nghệ thông tin.

Chuyên đề tập huấn tổ chức qua Zoom meeting

Giảng viên của buổi chuyên đề tập huấn :

- Thầy Bùi Duy Phương - Chuyên gia đào tạo tập huấn CNTT trong giáo dục.

- Đ/c Lê Đức Thuận - Trưởng phòng GDĐT quận Ba Đình.

Qua buổi tập huấn Liên tịch các nhà trường, các Thầy Cô giáo các trường MN, TH, THCS đã được Thầy giáo Bùi Duy Phương chia sẻ :

1/ Các kinh nghiệm khi giảng dạy trực tuyến

2/ Cách đăng bài elearning đã làm lên drive

3/ Phần mềm điểm danh học sinh khi dạy học google meet.

Thầy Bùi Duy Phương - Chuyên gia đào tạo tập huấn CNTT trong giáo dục.

Các thành viên buổi tập huấn, chuyên đề cũng được Thầy giáo Trưởng phòng GD&ĐT Quận Ba Đình : Lê Đức Thuận giảng dạy, hướng dẫn xây dựng lịch công tác trực tuyến trên ứng dụng Google Drive.

 

Thầy giáo Lê Đức Thuận - Trưởng phong GD&ĐT Quận trực tiếp lên lớp chia sẻ cho buổi chuyên đề

Nội dung hướng dẫn xây dựng lịch công tác trực tuyến.

Được tham gia buổi tập huấn, chuyên đề ứng dụng CNTT trng quản lý, dạy-học và kiểm tra đánh giá trực tuyến, Liên tịch trường MN Trung Giã cùng các Thầy Cô giáo trong nhà trường đã được học hỏi nhiều bài học quý giá để ứng dụng vào việc triển khai tại cơ sở, qua đó đề ra các biện pháp điều chỉnh cụ thể, phù hợp, kịp thời, chính xác để việc ứng dụng công nghệ thông tin mang lại hiệu quả thiết thực nhất cho nhà trường trong công cuộc chuyển đổi số.

Nguồn: MNTG