Sáng ngày 25/6/2022, Chi bộ Trường Mầm non Trung Giã long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Khổng Văn Hoàn - PBT Đảng Ủy,Chủ tịch UBND xã Trung Giã; đồng chí Nguyễn Hải Linh  - Trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã Trung Giã, cùng 40 đồng chí Đảng viên trong chi bộ Trường Mầm non Trung Giã hân hoan trong niềm vui khi được về dự đại hội.

           Tại Đại hội đã được nghe đồng chí Nguyễn Thị Lê - Bí thư chi bộ trình bày Dự thảo Báo cáo chính trị của Chi bộ và kiểm điểm của Ban chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022; phương hướng nhiệm vụ lãnh đạo trong nhiệm kỳ 2022 - 2025 của Chi bộ với từng nội dung cụ thể và các giải pháp thực hiện. Báo cáo đã nêu rõ được những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020 - 2022 như: Tập thể cán bộ, đảng viên luôn đoàn kết, thống nhất, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động. Trong nhiệm kỳ hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 đề ra.

           Báo cáo cũng chỉ ra những mặt hạn chế còn tồn tại, những bài học kinh nghiệm đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2022-2025. Chi bộ Trường Mầm non Trung Giã đã xác định phương hướng, mục tiêu chung đó là: Tiếp tục lãnh đạo tổ chức thực hiện các mục tiêu theo phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới  - phát triển”. Tập trung huy động các nguồn lực đổi mới chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ; nâng cao chất lượng đội ngũ; đẩy mạnh tham mưu quy hoạch đầu tư xây dựng đủ các phòng chức năng, đảm bảo giữ vững trường chuẩn quốc gia. Tăng cường khối đại đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; xây dựng chi bộ, nhà trường và các đoàn thể chính trị - xã hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

          Sau khi nghe báo cáo, Đại hội đã có 2 tham luận của 2 đồng chí đảng viên tham dự Đại hội làm rõ thêm những kết quả đạt được và đóng góp vào giải pháp thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo trong nhiệm kỳ 2022 - 2025, nhằm từng bước xây dựng chi bộ ngày càng vững mạnh góp phần xây dựng Chi bộ trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

         Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Khổng Văn Hoàn - PBT Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Trung Giã đã ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của tập thể Chi bộ Trường Mầm non Trung Giã đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã đề ra. Đồng thời biểu dương sự đoàn kết, nhất trí cao trong tập thể chi bộ của nhà trường đặc biệt là lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của Chi ủy trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí yêu cầu cán bộ, Đảng viên của Chi bộ Nhà trường phát huy tinh thần trách nhiệm thực hiện tốt nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025; Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.

           Đại hội đã tiến hành bầu ra Cấp ủy, Bí thư, phó bí thư nhiệm kỳ 2022 - 2025. Trong đó: Đồng chí Nguyễn Thị Lê tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu làm Bí thư chi bộ. Đồng chí: Đỗ Thị Minh Hiền làm Phó bí thư chi bộ. Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Đại hội Chi bộ trường Mầm non Trung Giã nhiệm kỳ 2022 - 2025 đã thành công tốt đẹp.Tập thể Chi bộ trường mầm non Trung Giã quyết tâm tổ chức thực hiện đạt hiệu quả tốt các mục tiêu, phương hướng trong nhiệm kỳ tới.

Một số hình ảnh Đại Hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025:

Nguồn: MNTG