Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương chỉ đạo tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp an toàn, hiệu quả tại các cơ sở giáo dục. Cụ thể:

 

Nguồn:BGD - ĐT