Trò chơi vận động có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển toàn diện cho trẻ ở lứa tuổi mầm non. Trò chơi vận động thường dễ chơi, dễ hoà nhập và có thể tổ chức ở bất cứ nơi đâu cho trẻ như: trong lớp, ngoài sân, lễ hội… Vì vậy trò chơi vận động là phương tiện của giáo dục thể chất, là hoạt động có ý thức, nhằm đạt được kết quả, những mục đích đã đặt ra.

🎷🎷 Việc tổ chức trò chơi vận động là một việc cần thiết có ý nghĩa đối với sự phát triển toàn diện của trẻ. Nội dung của trò chơi vận động phong phú và phản ánh những hiện tượng đơn giản của cuộc sống diễn ra hàng ngày rất gần gũi với trẻ.

Dưới đây là một số trò chơi vận động và hình ảnh của các bạn nhỏ lớp MGN B1 khi tham gia các trò chơi kéo co, nhảy bao bố mà trẻ được tham gia. 🍄🍄🍄

Nguồn: Hoài Anh