Vì sao trẻ nói ngọng? Làm sao để sửa ngọng cho các con?

Mời các phụ huynh và các con sẽ cùng nhau lắng nghe những cách sửa ngọng sau đây: