Các con ơi, chúng mình hãy cùng nhau " Nhận biết, phân biệt khối vuông - khối chữ nhật" bằng những đồ vật xung quanh chúng mình cùng với cô nhé. 

Bằng sự sáng tạo của mình, cô tin rằng các con sẽ có những sản phẩm từ hình khối thật đẹp mắt!