Các con ơi, chúng mình đã biết làm thế nào để so sánh chiều cao của 2 đối tượng chưa? 

Chúng mình cùng bước vào bài học và tìm hiểu về cách so sánh chiều cao của 2 đối tượng cùng với cô Loan nhé!

Nguồn:MNTG