Những con số có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống hàng ngày của chúng mình?

Hôm nay, cô Ngọc Anh và các con sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về ý nghĩa của những con số nhé. Nào, các con đã sẵn sàng chưa?

Nguồn: MNTG