Các con ơi! Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ?

Các con đã biết xem giờ từ những chiếc đồng hồ trong gia đình nhà chúng mình chưa? Ngày hôm nay, cô và các con sẽ cùng nhau tập xem giờ đúng trên đồng hồ nhé! Các con đã sẵn sàng chưa?

Nguồn: MNTG