Thỏ đã làm gì để thoát khỏi miệng cá sấu?

Để biết được điều đó, chúng mình cùng đến với câu chuyện " Chú thỏ tinh khôn" qua giọng kể của cô Lê Vân nhé!

Nguồn: MNTG