Xe chữa cháy có màu gì? Xe chữa cháy dùng để làm gì?

Hôm nay, các con hãy cùng với cô Hiền làm quen với bài thơ xe chữa cháy nhé!

Nguồn: MNTG