Hôm nay, chúng mình đã biết chữ v, r chưa? Vì sao con biết?

Để tìm hiểu rõ hơn về đặc điểm cấu tạo cũng như cách phát âm chữ cái v, r. Chúng mình hãy cùng cô Thuận bước vào bài học ngày hôm nay nhé!

Nguồn: MNTG