Tính đàn hồi là gì? 

Những đồ vật nào xung quanh chúng ta có tính đàn hồi? Chúng mình hãy cùng nhau khám phá cùng Cô Thơm và bạn Minh Thư nhé!

Nguồn:MNTG