Những thí nghiệm khoa học luôn kích thích sự tò mò, khám phá của trẻ.

Hôm nay mời các bạn nhỏ hãy cùng nhau làm thí nghiệm “Vũ điệu của sữa” với cô công nhân đáng yêu ở trang trại vui vẻ nhé.

Lĩnh vực: Phát triển nhận thức

KPKH: “Vũ điệu của sữa”

Lứa tuổi: Mẫu giáo lớn

Giáo viên: Nguyễn Ngoan

Nguồn:MNTG