Những nhà khoa học nhí của trường MN Trung Giã hãy cùng làm thí nghiệm cùng với những người thân yêu trong gia đình của chúng mình nhé!

 

Nguồn: MNTG