Hàng ngày, các con hãy gấp quần áo của chúng mình và cất gọn gàng vào tủ nhé! Chúc các con thành công!

Nguồn: MNTG