I. Mục tiêu:

- Trẻ nhận biết được các đồ dùng gia đình và công dụng của chúng

- Trẻ biết tách gộp trong phạm vi 6 thành 2 nhóm với các cách khác nhau. Nhận biết các số từ 1- 6.

- Trẻ biết tạo nhóm đồ vật có số lượng 6, có kĩ năng tách ra thành 2 nhóm nhỏ và biết cách gộp 2 nhóm trong phạm vi 6.

- Trẻ tích cực tham gia các hoạt động, biết chơi trò chơi.

- Giáo dục trẻ giữ gìn và bảo vệ đồ dùng gia đình.

II. Chuẩn bị:

- Mô hình các loại đồ dùng gia đình như: Thìa, bát, bàn, ghế, đĩa…mỗi loại có số lượng là 6.

- Thẻ số từ số 1-6.

- Đồ dùng của trẻ và của cô: rổ đựng looto cái bát, hạt lạc, thẻ số.

- Tranh vẽ cái ấm cho trẻ chơi trò chơi “ Thử tài của bé ”, mỗi trẻ 1 tờ.

III. Tiến hành:

HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ

HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ

1. Gây hứng thú:

- Cô giới thiệu: (…)

- Cô bật nhạc cho trẻ hát bài “ Cả nhà thương nhau ” và cùng thăm quan mô hình.

2. Nội dung:

a. Luyện đếm các nhóm có số lượng trong phạm vi 6.

- Trẻ lên tới mô hình và cô cùng trẻ quan sát và trò chuyện về mô hình.

- Vừa rồi cô thấy các con hát rất là hay cô khen cả lớp 1 tràng pháo tay!

+ Các con đang đứng ở đâu đây?

+ Đã đến cửa hàng bán đồ dùng rồi!các con hãy nhìn xem cửa hàng bán những đồ dùng gì?

- Trẻ quan sát các đồ dùng gia đình, mỗi đồ dùng có số lượng là 6. Và cho trẻ đếm

- Cô trò chuyện với trẻ về chủ điểm gia đình.

- Như vậy chúng ta vừa được quan sát cửa hàng bán các đồ dùng gia đình đúng không? Vậy nhà các con có những đồ dùng này không?

+ Vậy các con sẽ làm gì để đồ dùng luôn bền và sach đẹp?

- Giáo dục trẻ phải biết giữ gìn và bảo vệ đồ dùng gia đình.

- Vừa rồi các con đã được quan sát và đếm các đồ dùng gia đình mỗi nhóm đều có số lượng là 6. Vậy muốn tách-gộp đối tượng có số lượng 6 như thế nào thì hôm nay cô sẽ hướng dẫn và dạy các con tách-gộp trong phạm vi 6, các con có đồng ý với cô không?

b. Tách-Gộp 2 nhóm đồ dùng trong phạm vi 6.

Nhìn xem! Nhìn xem!

+ Trên bảng có gì đây?

+ Bát dùng để làm gì?

 

+ Có tất cả bao nhiêu cái bát?( 6 bát)

+ 6 bát tương ứng với thẻ số mấy?

- Hàng ngày ở nhà đến bữa cơm các con có giúp bố mẹ mình sắp cơm không?

+ Các con hãy tập làm các bé giúp mẹ chia bát và xếp tất cả số bát trong rổ ra trước mặt nào !

- Các con nhớ là xếp từ trái qua phải nhé !

- Cho trẻ đếm số bát.

- Từ 6 cái bát này cô muốn tách-gộp thành 2 nhóm nhỏ, nhưng cô vẫn chưa biết tách thế nào cô muốn nhờ các con giúp cô,các con có đồng ý giúp cô không?

● Tách gộp theo ý trẻ:

-Cho trẻ lấy tất cả bát ra và đếm xem có mấy.(Cô gắn thẻ số 6 lên bảng

- Hãy bày 6 bát thành 2 nhóm theo ý các con.

- Cô quan sát cả lớp thực hiện

-Đếm xem mỗi nhóm có mấy bát. Lấy thẻ số tương ứng của con đặt vào.

- 6 bát chia vào 2 nhóm mỗi nhóm có mấy?

* Cách 1: Nhóm thứ nhất là 5 cái bát, nhóm thứ 2 có 1 cái bát

-> Cô Chọn số tương ứng cho 2 nhóm.(5-1) gắn lên bảng

+ Có bạn nào có cách chia giống bạn không?

+ Ngoài ra còn có cách chia nào nữa?

* Cách 2: Nhóm thứ nhất có 4 cái bát, nhóm thứ 2 có 2 cái bát.

(hướng dẫn trẻ như cách 1)

* Cách 3: Nhóm thứ nhất có 3 cái bát, nhóm thứ 2 có 3 cái bát.

( hướng dẫn trẻ như cách 1,2)

- KL: Nếu tách một nhóm có 6 bát thành 2 nhóm thì có nhiều cách để tách. Mỗi cách tách có 1 kết quả khác nhau. Tất cả các cách các con vừa làm đều đúng.( khi kết luận cô chỉ vào các cặp thẻ số trên bảng)

* Gộp 2 nhóm lại:

- Cho trẻ đếm lại xem mỗi nhóm có mấy bát.

L1: gộp nhóm có 1 và nhóm có 5:

Bạn nào có một nhóm có 1 bát và một nhóm có 5 bát cho cô biết. Có 5 bát muốn có 6 bát phải làm thế nào?

Hãy xếp 1 bát vào nhóm 5 bát.

Đếm xem tất cả có mấy bát

Vậy gộp 1 bát với 5 bát được mấy bát?

Cho trẻ cất thẻ số 1 và 5

KL: Gộp nhóm có 1 với nhóm có 5 ta được nhóm có 6 (Khi KL cô phải chỉ vào các thẻ số)

Lần 2-3 cũng làm tương tự như lần 1. Sau khi làm song hết 2 cách cô KL: Có nhiều cách để gộp 2 nhóm với nhau thành 1 nhóm có 6. Tất cả các cách mà các con đã làm đều đúng.

● Tách gộp theo yêu cầu của cô:

Lần 1: Lấy tất cả số thìa ra đếm xem có mấy thìa. ( cô gắn thẻ số 6 lên bảng)

Hãy xếp 6 thìa thành 2 hàng sao cho 1 hàng có 1 và 1 hàng có số thìa còn lại.

Vậy hàng có 1 thìa lấy thẻ số mấy?

Đếm xem hàng còn lại có mấy thìa?

Lấy thẻ số mấy đặt vào?

Cô nêu KQ: vậy xếp 6 thìa thành 2 hàng thì mỗi hàng có mấy thìa?( cô gắn thẻ số 1-6 lên bảng)

Cô KL: Chỉ vào số trên bảng. Nếu tách một nhóm có 6 đối tượng thành 2 hàng thì 1 hàng có 1 và 1 hàng có 5.

- Gộp: Cho trẻ đếm xem mỗi hàng có mấy thìa?

Có 5 thìa muốn có 6 thìa phải làm thế nào?

Xếp 1 thìa vào hàng 5 thìa

Đếm xem tất cả có mấy thìa?

Nêu KQ: vậy gộp 1 thìa với 5 thìa được mấy thìa?

Cho trẻ cất thẻ số 1 và 5

Cô KL: gộp nhóm có 1 với nhóm có 5 ta được nhóm có 6

Lần 2-3 tương tự

-Sau khi trẻ làm hết các cách cô chỉ vào các cặp thẻ số trên bảng cho trẻ đếm số cách tách và gộp sau đó cho trẻ đọc KQ từng cách tách và gộp.

-Cô chỉ vào các cặp thẻ số trên bảng và KL: Nếu tách 1 nhóm có 6 thành 2 nhóm thì có tất cả 3 cách. Cách 1: 1 nhóm có 1 và 1 nhóm có 5

Cách 2: 1 nhóm có 2 và 1 nhóm có 4

Cách 3: 1 nhóm có 3 và 1 nhóm có 3

-Nếu gộp 2 nhóm thành 1 nhóm có 6 ta có 3 cách

Cách 1: gộp 1 với 5

Cách 2: gộp 2 với 4

Cách 3: gộp 3 với 3

Cô gọi 2-3 trẻ nêu lại KL; (Chỉ trả lời 1 nội dung tách hoặc gôp)

c. Củng cố - Luyện tập:

* Trò chơi 1: Thử tài của bé

- Cô phát cho mỗi trẻ một tranh vẽ 6 cái ấm, yêu cầu trẻ tách gộp bằng cách khoanh tròn số lượng cái ấm thành 2 nhóm và ghi kết quả của 2 nhóm vào 2 ô vuông, và ghi tổng số 2 nhóm vào ô tròn.

- Cô hướng dẫn trẻ bằng tranh của cô.

- Trẻ thực hiện và cô quan sát , nhận xét trẻ.

* Trò chơi 2: Kết nhóm

- Cách chơi: Cô cho trẻ đi thành vòng tròn vừa đi vừa hát bài “ Cả nhà thương nhau ”.Khi nghe thấy hiệu lệnh “ Kết nhóm ”,Trẻ sẽ nói “ Nhóm mấy ”,Cô nói nhóm có 6 bạn.Khi trẻ tạo được nhóm có 6 bạn rồi thì cô hô tiếp “ Chia rẽ” thì trẻ sẽ tách nhóm theo ý thích, có thể nhóm có 1 bạn hoặc nhóm có 5 bạn, nhóm có 2 bạn và nhóm có 4 bạn…và tiếp tục cô hô “ Kết nhóm ” thì từ các nhóm nhỏ trẻ gộp lại thành một nhóm có số lượng là 6.

- Cô đi kiểm tra và nhận xét trẻ.

- Luật chơi: Nếu trẻ nào tách nhóm chậm hoặc không biết tạo nhóm sẽ phải ra ngoài một lượt chơi.

- Cho trẻ chơi 2-3 lần, cô quan sát và hướng dẫn trẻ chơi.

- Như vậy là hôm nay cô đã dạy các con tách đối tượng có số lượng là 6 thành 2 nhóm nhỏ gồm có 3 cách là 5-1(hoặc 1-5), 4-2 (hoặc 2-4), 3-3. Và khi gộp 2 nhóm nhỏ lại sẽ cho kết quả như số lượng ban đầu là 6.

3. Kết thúc:

- Cô nhận xét tiết học và cho trẻ đọc bài thơ “Làm anh ” và cùng ra sân chơi.

 

- Trẻ nghe cô giới thiệu và chào các cô giáo.

- Trẻ hát và lên thăm quan mô hình.

 

 

 

 

- Trẻ vỗ tay.

 

- Cửa hàng bán các đồ dùng gia đình ạ!

- Trẻ kể…

- Trẻ quan sát đồ dùng gia đình. Và đếm

 

 

 

- Có ạ.

 

- Giữ gìn đồ dùng ạ…

 

 

 

 

 

 

 

- Có ạ.

 

- Xem gì! Xem gì!

- Có bát ạ.

- Bát dùng để đựng cơm,canh…

- Trẻ đếm Có tất cả 6 bát ạ.

- 6 bát tương ứng thẻ số 6 ạ.

- Trẻ xếp bát ra trước mặt.

 

- Vâng ạ.

 

 

 

 

 

- Có ạ.

 

Trẻ đếm

 

Trẻ chia

 

Trẻ đếm và đặt thẻ số của mình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thêm 1 bát

 

Trẻ xếp

Trẻ đếm

6 bát ( Gọi 2-3 trẻ)

Trẻ cất thẻ số của mình

 

 

 

 

 

 

 

Trẻ lấy thìa xếp và đếm

 

Trẻ xếp

 

Số 1

Trẻ đếm

Số 5

3-4 trẻ trả lời

 

 

 

 

Trẻ đếm

Thêm 1 thìa

Trẻ xếp

Trẻ đếm 6 thìa

6 thìa (2-3 trẻ)

Trẻ cất thẻ số

 

- Có ạ!

- Trẻ thực hiện.

 

 

 

 

 

 

- 1-2 trẻ trả lời.

 

 

 

 

 

2-3 trẻ

 

 

 

 

- Trẻ chơi trò chơi nối.

 

 

 

 

 

 

- Trẻ chơi trò chơi tạo nhóm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trẻ chơi 2-3 lần.

 

 

 

 

 

 

 

- Trẻ nghe cô nhận xét và đọc bài thơ “ Làm anh ” rồi đi ra sân chơi.

 

*Lưu ý:- nếu khi cho trẻ tách gộp đến số 9 -10 có đến 4 , 5 cách tách thì trong HĐ tách gộp theo ý thích trẻ đã làm hết các cách thì cô cho trẻ đếm số cách tách gộp luôn và đọc kết quả từng chách tách gộp. Cô KL nêu số cách tách kết quả từng cách và số cách gộp kết quả từng cách gộp. Gọi một số trẻ nêu lại kết quả của cô. Và trong HĐ tách gộp theo yêu cầu cô cần cho trẻ làm thêm 1-2 cách tách gộp khác nhau.

- Nếu trong khi tách theo ý thích mà trẻ chưa làm hết các cách thì cô có thể làm bổ sung nốt cho đủ.