Ngày hôm nay, chúng mình hãy cùng nhau làm những chiếc con quay từ đĩa giấy cùng với cô Ngọc Anh và cô Hoa nhé!

Nguồn: MNTG