Nước có âm thanh không? Âm thanh của nước như thế nào?

Chúng mình hãy cùng cô Thơm khám phá sự kì diệu của những âm thanh cao thấp của nước nhé!

Nguồn: MNTG