Các con ơi! Chúng mình hãy lắng nghe câu chuyện " Đôi bạn tốt" cùng với cô nhé!