Bố mẹ hãy cùng chú ý giai đoạn giúp trẻ tự lập từ 0 - 3 tuổi. Trong thời gian nghỉ dịch tại nhà, bố mẹ hãy tạo điều kiện để con có cơ hội được trải nghiệm, khẳng định bản thân, tôn trọng trẻ.

Hãy để chúng con được trưởng thành!