💝💝💝 Đây là cách mà Trường mầm non Trung Giã “Kết nối” với các con qua những ngày nghỉ dịch dài...
🏩Mái trường thân yêu hẹn các con ngày trở lại.!