Chúng mình hãy cùng nhau ôn lại số đếm cùng với anh Kiến tím nhé!