Sáng ngày 07/01/2022, tại Hội trường trường Mầm non Thị Trấn, toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động trường Mầm non Thị Trấn đã tổ chức  Hội nghị cán bộ công chức viên chức năm 2022, nhằm kiểm điểm Nghị quyết đề ra trong năm học  2021 -2022, xây dựng và bàn biện pháp thực hiện kế hoạch năm học  2022-2023.

Tham dự và chủ trì Hội nghị có bà Trần Thị Thúy Hảo – Bí thư Chi bộ- Hiệu trưởng nhà trường và toàn thể công chức và người lao động trong trường. Hội nghị đã nhất trí bầu ra Đoàn Chủ tịch gồm 03 đại biểu: bà Trần Thị Thúy Hảo – Bí thư Chi bộ – Hiệu trưởng; bà Nguyễn Thị Dung - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn; Bà Lê Thị Hải Yến – Phó Hiệu trưởng - Phó Trưởng ban Thi đua – Khen thưởng,  và thư ký gồm 01 đại biểu: bà Bùi Thị Mai Dương - giáo viên.

Dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch, Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2022 đã diễn ra sôi nổi, tích cực. Hội nghị đã thông qua báo cáo kiểm điểm chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước Nghị quyết Hội nghị CBCC năm học 2021 -2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm  học 2022-2023; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2021-2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2022 -2023; Báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm học 2021-2022, chương trình hoạt động năm học 2022-2023; Thông qua tiêu chí thi đua năm học học 2022-2023.

Trên cơ sở các nội dung báo cáo, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho công chức, viên chức, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học  2022-2023.

Dưới đây là một số hình ảnh trong hội nghị:

Cán bộ, viên chức, người lao động làm lễ chào cờ

Đồng chí Trần Thị Thúy Hảo đọc báo cáo tổng kết năm học và triển khai kế hoạch năm học  2022-2023

Hiệu trưởng và chủ tịch công đoàn ký kết Giao ước thi đua năm học 2022-2023

Sau buổi làm việc nghiêm túc và khẩn trương, Hội nghị đã đi đến biểu quyết thông qua các chỉ tiêu cơ bản của nhiệm vụ năm học 2022 -2023 và thống nhất các kế hoạch, chỉ tiêu đề ra, hứa quyết tâm thực hiện bằng biểu quyết 100% ý kiến nhất trí.
  Phát biểu bế mạc Hội nghị, bà Trần Thị Thúy Hảo đề nghị toàn thể công chức, người lao động trên cơ sở Nghị quyết của Hội nghị tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu đã đề ra góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  của cơ quan trong năm học 2022-2023.