Nhà trường thực hiện chương trình giáo dục với 35 tuần. Từ 05/9/2022 thực hiện cho trẻ làm quen lớp và rèn nề nếp thói quen. Từ 12/9/2022 bắt đầu thực hiện chương trình giáo dục. Sau 1 tuần làm quen lớp cô và trẻ đã có những hoạt động trải nghiệm bổ ích và lý thú. 

Hình ảnh hoạt động khám phá của cô và trẻ lớp MGB C1

 

Hoạt động sáng tạo: làm rỏ lá cây, tạo hình ngôi nhà từ đất nặn