Thực hiện kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022, sáng ngày 28/10/2021 trường Mầm non Thị Trấn đã long trọng tổ chức hội nghị công chức, viên chức năm học 2021-2022.

Đồng chí Trần Thị Thúy Hảo - Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng đã đọc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 và đề ra phương hướng nhiệm vụ của năm học 2021-2022: Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid 19, phương hướng nhiệm vụ năm học 2021-2022 đã đề ra nhiệm vụ trọng tâm kép vừa tích cực làm tốt công tác phòng chống dịch covid 19Đ vừa thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn của nhà trường.

Tiêu chí thi đua năm học 2021-2022 cũng được đưa ra thảo luận lấy ý kiến trong hội nghị. Đây sẽ là cơ sở để đánh giá xếp loại thi đua của từng cá nhân, đoàn thể trong  từng tháng, từng học kỳ và trong cả năm học 2021-2022.

Trong Hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Bích Lan cũng đã thông báo cáo tông kết các phong trào thi đua của năm học 2020-2021 và triển khai  phát động các phong trào thi đua trong năm  học 2021-qu. Đồng thời đồng chí Chủ tịch Công đoàn cũng thông qua quy chế dân chủ, quy chế làm việc năm học 2021-2022.

Đồng chí Lương Thị Hiền  đã đọc dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ.

Hội nghị đã tiến hành thảo luận,lấy ký kiến về quy chế chế dân chủ, quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ và quy chế chi tiêu nội bộ. 

Đồng chí Bùi Thị Mai Dương đã thông qua nghị quyết và nhận được sự nhất trí cao của toàn bộ giáo viên, nhân viên trong trường.

Dưới đây là một số hình ảnh của hội nghị