PHÒNG GD & ĐT HUYỆN SÓC SƠN

TRƯỜNG MẦM NON THỊ TRẤN

 

Số: 02/TB-MNTTr

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

     Thị Trấn, ngày 02 tháng 7  năm 2021

          

THÔNG BÁO

Tuyển sinh năm học  2021- 2022

 


 

Căn cứ Điều lệ trường Mầm non;

Căn cứ Kế hoạch số 168/KH-UBND ngày 18/5/2021 của UBND huyện Sóc Sơn về việc Tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2021-2022;

Căn cứ Kế hoạch số 09/KH-HĐTS ngày 10/5/2021 của trường Mầm non Thị trấn về công tác tuyển sinh vào trường Mầm non Thị trấn năm học 2021-2022.

Trường mầm non Thị Trấn thông báo kế hoạch tuyển sinh năm học 2021-2022 như sau:

I. Chỉ tiêu tuyển sinh

1. Trẻ nhà trẻ:  Từ 18 -36 tháng (trẻ sinh năm 2019, trẻ sinh từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2020): 95  trẻ

2. Trẻ mẫu giáo bé 3-4 tuổi (sinh năm 2018): 45 trẻ

3. Trẻ mẫu giáo nhỡ 4-5 tuổi (sinh năm 2017): 20 trẻ

4. Trẻ mẫu giáo lớn 5-6 tuổi (sinh năm 2016): 06 trẻ

II.  Đối tuyển sinh:

1. Học sinh có hộ khẩu thường trú tại tổ 1, tổ 2, tổ 3 Thị Trấn Sóc Sơn

2. Học sinh có hộ khẩu tạm trú tại tổ 1, tổ 2, tổ 3 Thị Trấn Sóc Sơn.

III. Hồ sơ dự tuyển :

1.  Đơn xin học (theo mẫu);

2. Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;

3. Bản phô tô sổ hộ khẩu ( Không cần công chứng) và kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an huyện hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an cấp xã , thị trấn.

4. Học sinh khuyết tật phải có hồ sơ khuyết tật của cơ sở y tế có thẩm quyền cấp.

VI. Thời gian tuyển sinh :

1. Tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến:

- Trẻ 5 tuổi vào trường mầm non: Từ 15/7/2021  đến 17/7/2021 phụ huynh đăng ký trực tuyến qua internet tại trang thông tin điện tử truy cập vào trang: http://Tsdaucap.hanoi.gov.vn hoặc tại trường đăng kí tuyển sinh.

2. Tuyển sinh theo hình thức trực tiếp:

- Từ 23/7/2021 đến hết ngày 28/7/2021  tuyển sinh học sinh trong tuyến,  phụ huynh mang hồ sơ nộp trực tiếp cho nhà trường.

 Từ 30/7/2021 đến 01/8/2021 nhà trường tuyển sinh bổ sung nếu chưa đủ chỉ tiêu, phụ huynh mang hồ sơ nộp trực tiếp cho nhà trường.

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, đề nghị phụ huynh học sinh đến làm thủ tục tuyển sinh thực hiện nghiêm túc quy định phòng dịch.

Trường mầm non Thị Trấn trân trọng  thông báo tới các bậc phụ huynh có con trong độ tuổi đến đăng ký và làm thủ tục nhập học đúng thời gian quy định.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

 

Trần Thị Thuy Hảo