Thực hiện văn bản số 3016/SGDĐT-VP gửi các phòng giáo dục và đào tạo, trường học, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên về việc tổ chức lễ khai giảng và triển khai một số hoạt động đầu năm học 2021-2022, 

Để đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định của Trung ương và thành phố Hà Nội, kính mời toàn thể học sinh cùng các bậc phụ huynh tham dự lễ khai giảng năm học mới 2021-2022 theo hình thưc trực tuyến. Từ 7h30 - 8h30 ngày 5/9, lễ khai giảng năm học mới sẽ được phát trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội (kênh truyền hình H1, H2; kênh phát thanh sóng FM...) để tất cả cán bộ, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh của các trường học, cơ sở giáo dục và nhân dân trên địa bàn thành phố theo dõi.

Ngay sau khi kết thúc lễ khai giảng, nhà trường tổ chức sinh hoạt đầu năm học theo hình thức trực tuyến (thực hiện trên nền tảng dạy học trực tuyến của từng lớp), thời gian từ 8h45 đến 9h30.