UBND HUYỆN SÓC SƠN

TRƯỜNG MẦM NON THỊ TRẤN

 

Số: 03 /KH-MNTTr

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Thị Trấn, 28  tháng 2 năm 2022

 

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện hoạt động học kết nối khi học sinh tạm nghỉ dịch ở nhà

Tháng 3

             

Thực hiện văn bản số264/PGD&ĐT ngày 3/9/2021 của Phòng GD&ĐT huyện Sóc Sơn về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022;

Căn cứ văn bản số 265/ PGD&ĐT ngày 3/9/2021 của Phòng GD&ĐT huyện Sóc Sơn về Hướng dẫn thực hiện quy chế chuyên môn Giáo dục mầm non năm học 2021-2022;

        Căn cứ vào phương án số 01/PA-MNTT “Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục năm học 2021-2022 trong điều kiện không có dịch bệnh Covid và trong điều kiện có dịch bênh Covid xảy ra trên địa bàn huyện Sóc Sơn    

Căn cứ vào tình hình thực tế, khả năng giáo viên và điều kiện của phụ huynh học sinh, trường Mầm non Thị Trấn xây dựng kế hoạch thực hiện hoạt động học khi học sinh tạm nghỉ dịch ở nhà tháng 3 năm 2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Duy trì hoạt động  học ,kết nối với gia đình, trẻ em qua hoạt động truyền thông, hướng dẫn cha mẹ/người chăm sóc trẻ em nhằm thực hiện các hoạt động dạy trẻ bảo vệ an toàn bản thân, chăm sóc nuôi dưỡng, tình cảm kỹ năng tự phục vụ, vệ sinh phòng tránh dịch bệnh, hoạt động thể chất, vui chơi, học qua chơi…tại nhà.

- Xây dựng hoạt động học ở các ở các độ tuổi phù hợp với điều kiện thực tế, khả năng của từng giáo viên và điều kiện phụ huynh học sinh.

III. NỘI DUNG

1. Kế hoạch kết nối khối Mẫu giáo lớn

- Khối Mẫu giáo lớn sẽ thực hiện 3 nội dung, hoạt động /1 tuần. Các hoạt động được thực hiện dưới hình thức sưu tầm, giáo viên tự quay video, gửi bài tập. Thời lượng học từ 5-7 phút. Lựa chọn những nội dung các hoạt động an toàn, chăm sóc, nuôi dưỡng, tình cảm kỹ năng xã hội, kỹ năng tự phục vụ, vệ sinh phòng chống dịch bệnh, hoạt động thể chất, vui chơi, học qua chơi.  Các nội dung cốt lõi, cần thiết, hướng dẫn cha mẹ giáo dục trẻ em ở nhà phù hợp với điều kiện của gia đình, nhằm chuẩn bị cho trẻ em tâm thế, kỹ năng sẵn sàng vào lớp Một. Dự kiến các nội dung học của các lớp như sau:

KẾ HOẠCH KẾT NỐI THÁNG 3/2022

*  Mẫu giáo Lớn (5-6 tuổi):

Thời gian

Nội dung

Nguồn

Kết nối

Nội dung phối hợp với

 phụ huynh

 

 

 

 

Tuần I

(Từ 28/02 - 04/03)

LQVT

Đếm đến 9 và nhận biết chữ số 9

 

Làm video, sưu tầm

 

Gửi qua zalo lớp

 

Phụ huynh cho đếm đến 9 và nhận biết chữ số 9

LQCV

Tập tô chữ h,k

Làm video/ sưu tầm

Gửi video vào zalo lớp

Phụ huynh cho con tô chữ cái: h,k

 

 

Phiếu bài tập toán số 9

 

Bài tập sưu tầm

 

Gửi vào zalo lớp

 

Trẻ làm bài tập thực hành

 

 

 

 

 

Tuần II

(Từ 07/03 - 11/03)

LQCV

Làm quen chữ cái

P,q

 

Video/ sưu tầm

 

Gửi video qua zalo lớp

 

Con nhận biết và phát âm đúng các chữ cái p,q. Tìm được các chữ cái trong sách, báo....

 

Tạo Hình

Hướng dẫn trẻ gấp và trang trí chiếc ví từ giấy

 

 

Làm video, sưu tầm

 

Gửi qua zalo lớp

Trẻ được thực hành gấp và trang trí chiếc ví

Phiếu bài tập

Chơi với chữ cái p,q

Bài tập cô giáo

chuẩn bị

Gửi qua zalo lớp

Phụ huynh chuẩn bị bút chì, bút màu , in phiếu bài tập. Chụp ảnh gửi bài vào nhóm lớp

 

Tuần III

(Từ 14/03 -  18/03)

LQVH

    Thơ: Bé tập đi xe đạp

Làm video, sưu tầm

Gửi video qua zalo lớp

Trẻ đọc thuộc bài thơ và thể hiện qua video...

Tập tô p,q

Làm video, sưu tầm

Gửi video qua zalo lớp

Phụ huynh cho con tập tô chữ cái: p,q ( chụp ảnh gửi bài lên nhóm lớp)

 

Khám phá:

        Làm gì khi bị lạc

Làm video/ sưu tầm

Gửi video qua zalo lớp

Trẻ ghi nhớ và trả lời khi gặp tình huống bị lạc

 

 

 

Tuần IV

(Từ 21/03-25/03)

 

Âm Nhạc

Dạy hát: Em đi chơi thuyền

Làm video/ sưu tầm

Gửi đường link qua zalo lớp

 

Trẻ học thuộc bài hát

( Trẻ thể hiện và gửi video lên nhóm)

 

Làm quen chữ viết

G,y

 

Làm video/Sưu tầm

Gửi video qua zalo lớp

 

Phụ huynh giúp con nhận biết đúng chữ cái b,d,đ

Truyện: Qua đường

 

Làm video/Sưu tầm

Gửi video qua zalo lớp

 

Trẻ biết tên truyện và các nhận vật trong truyện, hiểu được nội dung của câu chuyện

 

 

 

 

Tuần V

(Từ 28/03 -01/04)

Tập tô g,y

Làm video, sưu tầm

Gửi video qua zalo lớp

Phụ huynh cho con tập tô chữ cái: g,y ( chụp ảnh gửi bài lên nhóm lớp)

PTVĐ: Chạy và vượt chướng ngại vật

Làm video, sưu tầm

Gửi video qua zalo lớp

Trẻ thực hành bài học

Phiếu bài tập: Tách gộp trong phạm vi 9

Bài tập cô giáo

chuẩn bị

Gửi qua zalo lớp

Phụ huynh chuẩn bị bút chì, bút màu, in phiếu bài tập.

 

          2. Kế hoạch kết nối khối Mẫu giáo nhỡ

- Khối Mẫu giáo nhỡ sẽ thực hiện 2 nội dung, hoạt động /1 tuần. Các hoạt động được thực hiện dưới hình thức sưu tầm, giáo viên tự quay video, gửi bài tập. Thời lượng kết nối từ 5-7 phút. Nội dung bài học khi trẻ ở nhà tập trung vào các hoạt động an toàn, chăm sóc, nuôi dưỡng, tình cảm kỹ năng xã hội, kỹ năng tự phục vụ, vệ sinh phòng chống dịch bệnh, hoạt động thể chất, vui chơi, học qua chơi.  Nội dung dự kiến của các lớp như sau:

 

 

 

 

*  Mẫu giáo Nhỡ (4-5 tuổi)

Thời gian

Nội dung

Nguồn

Kết nối

Nội dung phối hợp với

phụ huynh

 

Tuần I

(Từ 28/02 - 04/03)

Tạo hình

Làm trống.

( Tiết đề tài)

Làm video

Gửi bài vào nhóm zalo

Trẻ biết đặc điểm của trống. Trẻ biết sử dụng giấy màu để làm ra chiếc trống xinh xắn.

Bài tập sưu tập về toán

 

BT Sưu tập

Gửi bài vào nhóm zalo

Rèn luyện kĩ năng làm toán, đếm số lượng, them bớt nhóm số lượng trong phạm vi 4.

 

 

Tuần II

(Từ 7/03 - 11/03)

 

Tạo hình

Làm bưu thiếp bằng kẹo mút

( Tiết đề tài)

 

Làm video

 

Gửi bài vào nhóm zalo

Trẻ sáng tạo trong món quà nhỏ từ kẹo mút để tặng cho mẹ, bà, các bạn gái nhân ngày 8/3.

Bài tập sưu tập về toán

 

BT Sưu tập

Gửi bài vào nhóm zalo

Rèn luyện kĩ năng làm toán, thêm bớt, tách gộp  nhóm số lượng trong phạm vi 4.

 

Tuần III

(Từ 14/03 -  18/03)

Làm quen văn học

Truyện: Con yêu mẹ lắm

(Đa số trẻ chưa

Làm video

Gửi video qua zalo lớp

-Trẻ thể hiện tình cảm yêu thương mẹ của mình.

- Trẻ biết kể lại chuyện cho mẹ và mọi người tronng gia đình.

Bài tập sưu tập

 Trẻ thực hiện và quan sát thí nghiệm : sự nảy mầm của hạt thóc.

Sưu tập

Gửi qua zalo lớp

Phụ huynh cùng trẻ chuẩn bị gieo hạt thóc và ghi lại các kết quả theo từng chu kì phát triển của hạt thóc thành cây lúa.

 

 

 

Tuần IV

(Từ 21/03 -26/03)

Làm quen với toán

Dạy trẻ đếm để nhận biết nhóm có số lượng là 5 và chữ số 5.

 

Làm video

 

Gửi video qua zalo lớp

Trẻ nhận biết nhóm có số lượng là 5. Trẻ biết chữ số 5.

 

Bài tập sưu tập về toán

 

BT Sưu tập

Gửi bài vào nhóm zalo

Rèn luyện kĩ năng làm toán, nhận biết, khoanh tròn, đếm nhóm có số lượng là 5.

 

 

 

Tuần V

(Từ 28/03 -01/04)

Phát triển vận động

- Ném trúng đích đứng (xa 1,5m x cao 1,2 m)

-TCVĐ: Đèn xanh đèn đỏ

 

Làm video

 

Gửi video qua zalo lớp

  • Phát triển nhóm cơ tay cho trẻ.
  • Trẻ ném trúng đích.
  • Trẻ biết chơi trò chơi theo tín hiệu đèn.

Làm quen văn học

Thơ: Đoàn tàu lăn bánh

Đa số trẻ chưa biết)

Sưu Tập

Gửi video qua zalo lớp

  • Trẻ thuộc bài thơ.
  • Trẻ biết đọc bài thơ và thể hiện bài thơ.

 

 

     

 

 

    3. Kế hoạch kết nối khối Mẫu giáo bé

- Khối Mẫu giáo bé sẽ thực hiện  2 nội dung, hoạt động /1 tuần. Thời lượng kết nối từ 5-7 phút; duy trì hoạt động học bắt đầu từ 6/9/2021. Các hoạt động được thực hiện dưới hình thức sưu tầm, giáo viên tự quay video, gửi bài tập. Nội dung học khi trẻ ở nhà tập trung vào các hoạt động an toàn, chăm sóc, nuôi dưỡng, tình cảm kỹ năng xã hội, kỹ năng tự phục vụ, vệ sinh phòng chống dịch bệnh, hoạt động thể chất, vui chơi, học qua chơi. Dự kiến các nội dung sau:

 * Mẫu giáo Bé (3-4 tuổi)

 

Thời gian

 

Nội dung

 

Nguồn

 

Kết nối

 

Nội dung phối hợp với phụ huynh

 

 

Tuần I

(Từ 28/02 - 04/03)

GDDD và SK

Dạy trẻ kĩ năng đeo khẩu trang đúng cách

 

Video sưu tầm

 

 

Gửi video qua zalo lớp

 

Phối hợp với phụ huynh Cho trẻ thực hiện đếm để nhận biết nhóm có số lượng 3

 

Tạo hình

Xé dán hoa tặng cô ngày 8/3

 

 

Làm video/sưu tầm

 

Gửi video qua zalo lớp

 

Phối hợp với phụ huynh cho trẻ trải nghiệm kĩ năng xé dán

 

 

Tuần II

(Từ 07/03 - 11/03)

 

Văn học

Kể chuyện cho trẻ nghe “ Chú đỗ con”

 

Kho dữ liệu PGD

 

Gửi video qua zalo lớp

 

Phối hợp với phụ huynh rèn trẻ nhớ tên truyện ,tên nhận vật (nội dung )trong truyện.

 

 

PTVĐ

Đi trên ghế thể dục

 

 

Làm video

 

Gửi video qua zalo lớp

 

Phối hợp với phụ huynh giúp trẻ thực hiện vận động

 

 

Tuần III

(Từ 14/03-  18/03)

Âm nhạc

 Dạy vận động “ Đi xe đạp”

 

Kho dữ liệu PGD

 

Gửi qua zalo lớp

 

Phối hợp với phụ huynh rèn trẻ hát đúng nhạc theo lời bài hát, nhớ tên bài hát và tên tác giả.

 

 

LQVT

Hướng dẫn phụ huynh cùng làm đồ chơi và chơi với con

 

 

Kho dữ liệu PGD

 

Gửi phiếu bài tập qua zalo lớp

 

Phối hợp với phụ huynh cho trẻ hoàn thành bài tập.

 

Tuần IV

(Từ 21/03 -25/03)

 

Tạo hình

TH đám mây và mưa từ tăm bông

 

Kho dữ liệu PGD

 

Gửi hình ảnh qua zalo lớp

 

Phối hợp với phụ huynh rèn kỹ năng tạo hình cho trẻ

 

Văn học

Truyện: “ Bác gấu đen và hai chú thỏ”

 

 

Kho dữ liệu PGD

 

Gửi qua zalo lớp

 

Phối hợp với phụ huynh cho trẻ cho trẻ học thuộc bài thơ.

 

Tuần V

(Từ 27/03 -01/04)

 

Khám phá

Thí nghiệm “ Sự kì diệu của giấy ăn ”

 

Làm video

 

Gửi video qua zalo lớp

 

Phối hợp với phụ huynh rèn trẻ thực hành thí nghiệm

 

 

Tạo hình

Vẽ theo nét chấm mờ và tô màu quả táo

 

 

Kho dữ liệu PGD

 

Gửi qua zalo lớp

 

Phối hợp với phụ huynh cho trẻ cho trẻ kỹ năng tạo hình.

 

 4. Kế hoạch kết nối khối Nhà trẻ

- Khối Nhà trẻ sẽ thực hiện 1 nội dung, hoạt động /1 tuần. Thời lượng từ 5-7 phút. Các hoạt động được thực hiện chủ yếu dưới hình thức sưu tầm, giáo viên tự quay video gửi về cho phụ huynh. Nội dung học khi trẻ ở nhà tập trung vào các hoạt động hướng dẫn phụ huynh đảm bảo an toàn cho trẻ khi ở nhà, chế độ dinh dưỡng đối với trẻ, các bài tập thể dục, trò chơi, hoạt động với đồ vật, học qua chơi…. Các nội dung phù hợp với lứa tuổi 24-36 tháng.  Dự kiến hoạt động học như sau

          * Nhà trẻ (24-36 tháng):

Thời gian

Nội dung

Nguồn

Kết nối

Nội dung phối hợp với phụ huynh

 

Tuần 1

 (Từ 28/02 - 4/03/2022)

 

Âm nhạc

 

VĐTN : Bài hát “Lời chào buổi sáng”

Sáng tác: Nguyễn Thị Nhung

 

 

https://www.

Youtube.com/

Watch?V=aYLEbhDpaog

Gửi đường link qua zalo nhóm lớp

Cùng con hát và vận động theo lời  bài hát.

 

Tuần 2

(Từ 7 -11/03/2022)

Vận Động

 

 Đi trên cầu thăng bằng

 

 

Làm video

 

Gửi qua zalo nhóm lớp

 

Cho trẻ thực hành đi trên cầu thăng bằng.

 

Tuần 3

(Từ 14 -18/03/2022)

Tạo Hình

 

Nặn con cá

Làm video

 

 

Gửi qua zalo nhóm lớp

 

Cho trẻ thực hành nặn con cá

 

Tuần 4

(Từ 21-25/03/2022)

 

NBTN

 

Con cá

 

 

Làm video

 

Gửi qua zalo nhóm lớp

 

Trẻ gọi tên được con cá, nhận biết và phân biệt một số đặc điểm nổi bật của con cá.

 

 

Tuần 5

(Từ 28/03-1/04/2022)

 

 

 Dạy trẻ kỹ năng: Tự lấy nước uống

 

 

Làm video

 

Gửi qua zalo nhóm lớp

 

Trẻ biết cách tự lấy nước uống sao cho không bị đổ nước ra nhà và ra quần áo, biết lấy cất cốc đúng nơi quy định.

           III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Ban giám hiệu

*  Bà Trần Thị Thúy Hảo- Hiệu trưởng  nhà trường chịu trách nhiệm chung, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, giáo viên về công tác dạy học qua Internet.

* Bà Nguyễn Thị Dung- PHT phụ trách chuyên môn triển khai tới các tổ trưởng chuyên môn để thực hiện kế hoạch học, kết nối với phụ huynh và trẻ trong tháng 3.

- Chỉ đạo các TTCM tổ chức sinh hoạt tổ.

- Kiểm duyệt các nội dung hoạt động, video trước khi giáo viên thực hiện.

- Giám sát thực hiện kế hoạch kết nối của giáo viên.

2. Các tổ trưởng chuyên môn

- Tổ chức sinh hoạt tổ chuyên môn, triển khai nhiệm vụ thực hiện các nội dung, hoạt động học.

- Phân công giáo viên trong tổ tổ chức thực hiện, quay video, sưu tầm, tạo những hình ảnh, video nhằm đạt hiệu quả chất lượng về nội dung và hình thức trình BGH kiểm duyệt trước khi gửi về cho phụ huynh.

- Giám sát và báo cáo BGH về các nội dung, hoạt động học của tổ.

- Tham mưu, đề xuất với BGH về các khó khăn; các biện pháp, phương pháp, hình thức cải tiến chất lượng thực hiện hiệu quả trong quá trình thực hiện.

3. Giáo viên

- Thực hiện sự phân công của tổ chuyên môn. Chủ động, linh hoạt chuẩn bị các điều kiện, các nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức đảm bảo tiến trình học với phụ huynh và trẻ theo kế hoạch.

- Trao đổi, thống nhất với cha mẹ trẻ để chủ động phối hợp triển khai thực hiện kế hoạch học đạt hiệu quả.

- Hỗ trợ những phụ huynh không có thiết bị điện thoại thông minh, không có zalo bằng hình thức gọi điện thoại, trò chuyện với các con 1 lần/1 tuần.

Trên đây là kế hoạch thực hiện hoạt động học kết nối với phụ huynh và trẻ trong tháng 3 năm 2022 của trường Mầm Non Thị Trấn trong điều kiện học sinh tạm nghỉ dịch ở nhà. Đề nghị các đồng chí cán bộ quản lý, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Đ/c Hiệu trưởng (báo cáo);

- Các TTCM, GV (thực hiện);

- LưuVT

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Thị Dung

PHÊ DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

 

 

Trần Thị Thúy Hảo