Ngày 26/3 , Đoàn Thanh niên trường Mầm non Thị Trấn đã tổ chức mít tinh, và các hoạt động trải nghiệm ngoài trời nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Tham gia hoạt động kỷ niệm có sự có mặt của đại diện Đoàn Thanh niên Thị Trấn Sóc Sơn và Ban Giám hiệu trường Mầm non Thị Trấn cùng toàn thể đoàn viên của nhà trường. Hoạt động lần này đã để lại nhiều kỳ niệm, và hình ảnh đẹp của những đoàn viên của nhà trường.