UBND HUYỆN SÓC SƠN

TRƯỜNG MẦM NON THỊ TRẤN

 

Số……../KH-MNTTr

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Thị Trấn, 31  tháng 3 năm 2022

 

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện hoạt động học kết nối khi học sinh tạm nghỉ dịch ở nhà

Tháng 4

             

Thực hiện văn bản số264/PGD&ĐT ngày 3/9/2021 của Phòng GD&ĐT huyện Sóc Sơn về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022;

Căn cứ văn bản số 265/ PGD&ĐT ngày 3/9/2021 của Phòng GD&ĐT huyện Sóc Sơn về Hướng dẫn thực hiện quy chế chuyên môn Giáo dục mầm non năm học 2021-2022;

        Căn cứ vào phương án số 01/PA-MNTT “Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục năm học 2021-2022 trong điều kiện không có dịch bệnh Covid và trong điều kiện có dịch bênh Covid xảy ra trên địa bàn huyện Sóc Sơn    

Căn cứ vào tình hình thực tế, khả năng giáo viên và điều kiện của phụ huynh học sinh, trường Mầm non Thị Trấn xây dựng kế hoạch thực hiện hoạt động học khi học sinh tạm nghỉ dịch ở nhà tháng 4 năm 2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Duy trì hoạt động  học ,kết nối với gia đình, trẻ em qua hoạt động truyền thông, hướng dẫn cha mẹ/người chăm sóc trẻ em nhằm thực hiện các hoạt động dạy trẻ bảo vệ an toàn bản thân, chăm sóc nuôi dưỡng, tình cảm kỹ năng tự phục vụ, vệ sinh phòng tránh dịch bệnh, hoạt động thể chất, vui chơi, học qua chơi…tại nhà.

- Xây dựng hoạt động học ở các ở các độ tuổi phù hợp với điều kiện thực tế, khả năng của từng giáo viên và điều kiện phụ huynh học sinh.

III. NỘI DUNG

1. Kế hoạch kết nối khối Mẫu giáo lớn

- Khối Mẫu giáo lớn sẽ thực hiện 3 nội dung, hoạt động /1 tuần. Các hoạt động được thực hiện dưới hình thức sưu tầm, giáo viên tự quay video, gửi bài tập. Thời lượng học từ 5-7 phút. Lựa chọn những nội dung các hoạt động an toàn, chăm sóc, nuôi dưỡng, tình cảm kỹ năng xã hội, kỹ năng tự phục vụ, vệ sinh phòng chống dịch bệnh, hoạt động thể chất, vui chơi, học qua chơi.  Các nội dung cốt lõi, cần thiết, hướng dẫn cha mẹ giáo dục trẻ em ở nhà phù hợp với điều kiện của gia đình, nhằm chuẩn bị cho trẻ em tâm thế, kỹ năng sẵn sàng vào lớp Một. Dự kiến các nội dung học của các lớp như sau:

KẾ HOẠCH KẾT NỐI THÁNG 4/2022

*  Mẫu giáo Lớn (5-6 tuổi):

Thời gian

Nội dung

Nguồn

Kết nối

Nội dung phối hợp với

 phụ huynh

 

 

 

 

Tuần I

(Từ 04/04 - 08/04)

LQVT

Đếm đến 10 và nhận biết chữ số 10

 

Làm video, sưu tầm

 

Gửi qua zalo lớp

 

Phụ huynh cho đếm đến 10 và nhận biết chữ số 10

Làm quen chữ cái

V,r

Làm video/ sưu tầm

Gửi video vào zalo lớp

Con nhận biết và phát âm đúng các chữ cái v,r. Tìm được các chữ cái trong sách, báo....

 

Phiếu bài tập toán số 10

 

Bài tập sưu tầm

 

Gửi vào zalo lớp

 

Trẻ làm bài tập thực hành

 

 

 

 

 

Tuần II

(Từ 11/04 - 15/04)

LQCV

Tập tô chữ v,r

 

 

Video/ sưu tầm

 

Gửi video qua zalo lớp

 

Phụ huynh cho con tô chữ cái: v,r

 

Khám Phá

Một số tính chất của nước

 

 

Làm video, sưu tầm

 

Gửi qua zalo lớp

 

Trẻ được khám phá và trải nghiệm

Phiếu bài tập

Chơi với chữ cái v,r

Bài tập cô giáo

chuẩn bị

Gửi qua zalo lớp

Phụ huynh chuẩn bị bút chì, bút màu , in phiếu bài tập. Chụp ảnh gửi bài vào nhóm lớp

 

Tuần III

(Từ 18/04 -  22/04)

LQVH

Truyện: Giọt nước tí xíu

Làm video, sưu tầm

Gửi video qua zalo lớp

Trẻ nhớ tên truyện và hiểu nội dung truyện.

LQCV

Làm quen chữ s,x

Làm video, sưu tầm

Gửi video qua zalo lớp

Trẻ nhận biết và phát âm đúng các chữ cái s,x. Tìm được các chữ cái trong sách, báo....

Âm nhạc

Dạy hát: Cho tôi đi làm mưa

Làm video/ sưu tầm

Gửi video qua zalo lớp

Trẻ thuộc bài hát, hát đúng lời, đúng nhịp, thể hiện được theo giai điệu của bài hát.

 

 

 

Tuần IV

(Từ 25/04-29/04)

Tạo hình

 Vẽ cầu vồng sau cơn mưa

Làm video/ sưu tầm

Gửi đường link qua zalo lớp

Trẻ tạo được sản phẩm, biết tô và thể hiện bức tranh đẹp.

 

LQCV

Tập tô chữ cái s,x

 

Làm video/Sưu tầm

Gửi video qua zalo lớp

 

Trẻ tô được chữ s,x Trẻ tô trùng khít với nét chấm mờ...( lưu ý cách ngồi và cầm bút đúng)

LQVT

Làm quen với toán

Ôn số 10

 

Làm video/Sưu tầm

Gửi video qua zalo lớp

 

Trẻ chơi với các trò chơi trong phạm vi 10

          2. Kế hoạch kết nối khối Mẫu giáo nhỡ

- Khối Mẫu giáo nhỡ sẽ thực hiện 2 nội dung, hoạt động /1 tuần. Các hoạt động được thực hiện dưới hình thức sưu tầm, giáo viên tự quay video, gửi bài tập. Thời lượng kết nối từ 5-7 phút. Nội dung bài học khi trẻ ở nhà tập trung vào các hoạt động an toàn, chăm sóc, nuôi dưỡng, tình cảm kỹ năng xã hội, kỹ năng tự phục vụ, vệ sinh phòng chống dịch bệnh, hoạt động thể chất, vui chơi, học qua chơi.  Nội dung dự kiến của các lớp như sau:

*  Mẫu giáo Nhỡ (4-5 tuổi):

Thời gian

Nội dung

Nguồn

Kết nối

Nội dung phối hợp với

phụ huynh

 

Tuần I

(Từ 04/04 - 08/04)

Hoạt động khám phá

Ngày giỗ tổ Hùng Vương

Video sưu tầm

Gửi bài vào nhóm zalo

Trẻ biết ý nghĩa và ngày giỗ tổ Hùng Vương.

Bài tập sưu tập về toán

 

BT Sưu tập

Gửi bài vào nhóm zalo

Rèn luyện kĩ năng làm toán, đếm số lượng, them bớt nhóm số lượng trong phạm vi 5.

 

 

Tuần II

(Từ 11/04 - 15/04)

Làm quen văn học

Thơ: Ông mặt trời

 (Đa số trẻ chưa biết)

 

Làm video

 

Gửi bài vào nhóm zalo

Trẻ thuộc long bài thơ Ông mặt trời.

Trẻ biết ông mặt trời luôn ở trên trời, tác dụng của ông mặt trời và cảm xúc của em bé.

Bài tập sưu tập về toán

 

BT Sưu tập

Gửi bài vào nhóm zalo

Rèn luyện kĩ năng làm toán, thêm bớt, tách gộp  nhóm số lượng trong phạm vi 5.

 

Tuần III

(Từ 18/04 -  22/04)

Làm quen với toán

Ôn phân biệt hình: Tròn, vuông, tam giác, chữ nhật.

Video sưu tầm

Gửi video qua zalo lớp

-Trẻ ôn lại các hình học cơ bản đã học. Nhận biết các hình học trong cuộc sống.

 

Bài tập sưu tập

Vẽ và tô màu các hình học cơ bản

Sưu tập

Gửi qua zalo lớp

Phụ huynh cùng trẻ tô màu và làm những đồ dùng từ các hình học mà trẻ đã học.

 

 

 

Tuần IV

(Từ 25/04 -29/04)

Làm quen với toán

Ôn thêm bớt, tách gộp số lượng từ 1-5

 

Video sưu tầm

Gửi video qua zalo lớp

-Trẻ ôn lại thơm bớt, tách gộp trong phạm vi 5.

 

Bài tập sưu tập về toán

 

BT Sưu tập

Gửi bài vào nhóm zalo

Rèn luyện kĩ năng làm toán, thêm bớt, tách gộp  nhóm số lượng trong phạm vi 5.

             3. Kế hoạch kết nối khối Mẫu giáo bé

- Khối Mẫu giáo bé sẽ thực hiện  2 nội dung, hoạt động /1 tuần. Thời lượng kết nối từ 5-7 phút; duy trì hoạt động học bắt đầu từ 6/9/2021. Các hoạt động được thực hiện dưới hình thức sưu tầm, giáo viên tự quay video, gửi bài tập. Nội dung học khi trẻ ở nhà tập trung vào các hoạt động an toàn, chăm sóc, nuôi dưỡng, tình cảm kỹ năng xã hội, kỹ năng tự phục vụ, vệ sinh phòng chống dịch bệnh, hoạt động thể chất, vui chơi, học qua chơi. Dự kiến các nội dung sau:

 * Mẫu giáo Bé (3-4 tuổi):

 

Thời gian

 

Nội dung

 

Nguồn

 

Kết nối

 

Nội dung phối hợp với phụ huynh

 

 

Tuần I

(Từ 04/04 - 08/04)

 

LQVT

Nhận biết hình tam giác,hình chữ nhật

 

 

Làm video

 

Gửi video qua zalo lớp

 

Phối hợp với phụ huynh rèn trẻ biết phân biệt hình tam giác,hình chữ nhật

 

 

PTVĐ

Ném trúng đích

 

Kho dữ liệu PGD

 

Gửi video qua zalo lớp

 

Phối hợp với phụ huynh rèn trẻ tập thể dục để nâng cao sức khỏe.

 

 

Tuần II

(Từ 11/04 - 15/04)

 

Hướng dẫn trẻ các đọc lật sách và đọc sách “ Thân gửi sở thú”

 

Kho lưu trữ PGD

 

Gửi video qua zalo lớp

 

Phối hợp với phụ huynh rèn trẻ nhớ tên bài thơ ,tên tác giả.

 

 

Khám phá

Thí nghiệm “ Giấy đi trong nước”

 

 

Kho dữ liệu PGD

 

Gửi video qua zalo lớp

 

Phối hợp với phụ huynh giúp trẻ rèn hoàn thành thí nghiệm .

 

Tuần III

(Từ 18/04 -  22/04)

Âm nhạc

 Vận động theo nhạc bài : Cho tôi đi làm mưa với

 

Làm video

 

Gửi qua zalo lớp

 

Phối hợp với phụ huynh rèn trẻ hát và vận động đúng nhạc theo lời bài hát, nhớ tên bài hát và tên tác giả.

 

 

Kỹ năng

Đi giày và cởi giày

 

Kho lưu trữ PGD

 

Gửi video qua zalo lớp

 

Phối hợp với phụ huynh rèn kỹ năng đi giày và cởi giày đúng cách cho trẻ.

 

Tuần IV

(Từ 25/04 -29/04)

 

Tạo hình

Làm con trâu từ lá mít

 

Kho lưu trữ PGD

 

Gửi video qua zalo lớp

 

Phối hợp với phụ huynh rèn kỹ năng tạo hình cho trẻ

LQVT

Phiếu bài tập

 

 

 

Sưu tầm

 

Gửi qua zalo lớp

 

Phối hợp với phụ huynh rèn  cho trẻ hoàn thành phiếu bài tập nối số tương ứng với hình ảnh.

          4. Kế hoạch kết nối khối Nhà trẻ

- Khối Nhà trẻ sẽ thực hiện 1 nội dung, hoạt động /1 tuần. Thời lượng từ 5-7 phút. Các hoạt động được thực hiện chủ yếu dưới hình thức sưu tầm, giáo viên tự quay video gửi về cho phụ huynh. Nội dung học khi trẻ ở nhà tập trung vào các hoạt động hướng dẫn phụ huynh đảm bảo an toàn cho trẻ khi ở nhà, chế độ dinh dưỡng đối với trẻ, các bài tập thể dục, trò chơi, hoạt động với đồ vật, học qua chơi…. Các nội dung phù hợp với lứa tuổi 24-36 tháng.  Dự kiến hoạt động học như sau

         

          * Nhà trẻ (24-36 tháng):

Thời gian

Nội dung

Nguồn

Kết nối

Nội dung phối hợp với phụ huynh

 

Tuần 1

  (Từ 4 -8/04/2022)

 

Âm nhạc

 

Dạy hát : Bài hát “Đi xe đạp”

Sáng tác: Đoàn Ngô Tĩnh

 

https://www.

Youtube.com/

Watch?V=ppQQxP105BA

 

Gửi đường link qua zalo nhóm lớp

 

Cùng con hát bài hát.

 

Tuần 2

(Từ 11 -15/4/2022)

HĐNB

 

Xe đạp – Xe máy

 

Làm video

 

Gửi qua zalo nhóm lớp

 

Trẻ NB, PB được 1 số đặc điểm nổi bật của xe đạp,xe máy

 

 

Tuần 3

(Từ 18 -22/4/2022)

Văn Học

 

Thơ : Xe chữa cháy

Tác giả: Phạm Hổ

 

 

 

Làm video

 

 

Gửi qua zalo nhóm lớp

 

Cho trẻ thực hành đọc bài thơ

 

Tuần 4

(Từ 25-29/4/2022)

 

Vận Động

 

Nhún bật về

phía trước

 

Làm video

 

Gửi qua zalo nhóm lớp

 

Cho trẻ thực hành nhún bật về phía trước

 

 

 

 

        

           III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Ban giám hiệu

*  Bà Trần Thị Thúy Hảo- Hiệu trưởng  nhà trường chịu trách nhiệm chung, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, giáo viên về công tác dạy học qua Internet.

* Bà Nguyễn Thị Dung- PHT phụ trách chuyên môn triển khai tới các tổ trưởng chuyên môn để thực hiện kế hoạch học, kết nối với phụ huynh và trẻ trong tháng 4.

- Chỉ đạo các TTCM tổ chức sinh hoạt tổ.

- Kiểm duyệt các nội dung hoạt động, video trước khi giáo viên thực hiện.

- Giám sát thực hiện kế hoạch kết nối của giáo viên.

2. Các tổ trưởng chuyên môn

- Tổ chức sinh hoạt tổ chuyên môn, triển khai nhiệm vụ thực hiện các nội dung, hoạt động học.

- Phân công giáo viên trong tổ tổ chức thực hiện, quay video, sưu tầm, tạo những hình ảnh, video nhằm đạt hiệu quả chất lượng về nội dung và hình thức trình BGH kiểm duyệt trước khi gửi về cho phụ huynh.

- Giám sát và báo cáo BGH về các nội dung, hoạt động học của tổ.

- Tham mưu, đề xuất với BGH về các khó khăn; các biện pháp, phương pháp, hình thức cải tiến chất lượng thực hiện hiệu quả trong quá trình thực hiện.

3. Giáo viên

- Thực hiện sự phân công của tổ chuyên môn. Chủ động, linh hoạt chuẩn bị các điều kiện, các nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức đảm bảo tiến trình học với phụ huynh và trẻ theo kế hoạch.

- Trao đổi, thống nhất với cha mẹ trẻ để chủ động phối hợp triển khai thực hiện kế hoạch học đạt hiệu quả.

- Hỗ trợ những phụ huynh không có thiết bị điện thoại thông minh, không có zalo bằng hình thức gọi điện thoại, trò chuyện với các con 1 lần/1 tuần.

Trên đây là kế hoạch thực hiện hoạt động học kết nối với phụ huynh và trẻ trong tháng 4 năm 2022 của trường Mầm Non Thị Trấn trong điều kiện học sinh tạm nghỉ dịch ở nhà. Đề nghị các đồng chí cán bộ quản lý, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Đ/c Hiệu trưởng (báo cáo);

- Các TTCM, GV (thực hiện);

- LưuVT

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Thị Dung

PHÊ DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

 

 

Trần Thị Thúy Hảo